komputer na biurku

O WSB i DSW

Wyższe Szkoły Bankowe

Wyższe Szkoły Bankowe to największa grupa prywatnych uczelni wyższych w Polsce.
W ofercie WSB są:

 • studia I stopnia,
 • studia II stopnia,
 • jednolite studia magisterskie,
 • studia podyplomowe,
 • MBA i Executive MBA
 • oraz kursy i szkolenia.

 

WSB posiada bogatą ofertę kierunków, a studenci, zyskują praktyczną wiedzę i dyplom uznawany w UE oraz przez pracodawców. Pierwsza Wyższa Szkoła Bankowa powstała ponad 25 lat temu. Przez ten czas bardzo się zmieniła. Z małej, lokalnej szkoły wyższej stała się najczęściej wybieraną marką uczelni niepublicznych w Polsce. Tak wynika z corocznych danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do tej pory tej marce zaufało ponad 350 000 studentów i absolwentów.


www.wsb.pl

 

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Dolnośląska Szkoła Wyższa to jeden z najważniejszych ośrodków akademickich we Wrocławiu i w
całym regionie Dolnego Śląska. Każdego roku kształci ponad 3000 studentów i słuchaczy.
Od początku istnienia uczelni, jej wykładowcy realizują wizjonerski plan tworzenia szkoły wolnej i
demokratycznej. W procesie tym żywo uczestniczą studenci. Aktywnie wpływają na kształt
akademickiej wspólnoty, a podczas nauki spełniają własne marzenia i pasje oraz rozwijają talenty


W ofercie DSW:

 • studia licencjackie (studia I stopnia),
 • studia magisterskie (studia II stopnia),
 • studia jednolite magisterskie,
 • studia magisterskie z podyplomowymi,
 • studia podyplomowe.


DSW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w
dyscyplinach pedagogika oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach, a także stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie pedagogika.

 

www.dsw.edu.pl