Prezydent Federacji – dr hab. Marcin Kalinowski, prof. WSB

Prezydent Federacji

Organ jednoosobowy Federacji – kieruje nią i reprezentuje ją na zewnątrz. Realizuje politykę naukową i odpowiada za prawidłowe działanie Federacji.

 

Na pierwszego Prezydenta Federacji Naukowej WSB-DSW wybrano prof. Marcina Kalinowskiego – wieloletniego Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, praktyka życia gospodarczego, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, specjalizującego się w finansach.

 

Zgromadzenie Federacji

Strategiczny i nadzorczy organ kolegialny Federacji Naukowej WSB-DSW. Podejmuje decyzje finansowe i marketingowe, a także prowadzi nadzór nad działalnością Federacji.


Skład:

 • Rafał Kaszta – Przewodniczący Zgromadzenia Federacji, Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
 • dr hab. Marcin Kalinowski, prof. WSB – Prezydent Federacji Naukowej WSB-DSW
 • dr Joanna Nogieć – Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 • Krzysztof Kamiński – Kanclerz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu
 • Emilia Michalska – Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
 • Maciej Kolasiński – Wiceprezes Zarządu TEB Akademia
 • dr Anna Kocikowska – Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
 • Karol Cyrulik — Kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

 

Kolegium Rektorów

Organ opiniodawczy w Federacji, w skład którego wchodzą rektorzy wszystkich uczelni – jednostek uczestniczących w Federacji. Do zadań organu należy wyrażanie opinii w naukowych sprawach dotyczących polityki naukowej, strategii Federacji czy powoływania rad naukowych dyscyplin.


Skład:

 • dr hab. Jan Wiśniewski, prof. WSB – Przewodniczący Kolegium Rektorów, Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
 • dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW – Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów, Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż. Jacek Mercik – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu
 • dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz – Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu
 • dr hab. Piotr Olaf Żylicz, prof. WSB — Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

 

Rady naukowe dyscyplin

Rady naukowe dyscyplin wyznaczają kierunki rozwoju dyscyplin naukowych, a w przyszłości będą odpowiedzialne za proces nadawania stopni naukowych w ramach szkół doktorskich utworzonych na poziomie Federacji.


W ramach Federacji funkcjonują cztery rady naukowych dyscyplin:

 • Rada Naukowa Dyscypliny Ekonomia i Finanse - Przewodnicząca: prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska
 • Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości - Przewodniczący: prof. dr hab. Bogdan Nogalski
 • Rada Naukowa Dyscypliny Pedagogika - Przewodniczący: dr hab. Piotr Mikiewicz, prof. DSW
 • Rada Naukowa Dyscypliny Językoznawstwo - Przewodniczący: prof. dr hab. Zdzisław Wąsik

 

Pracownicy Federacji

Anna Tomasik
Kierownik Biura Federacji


Zajmuje się organizacją pracy biura oraz monitorowaniem sfery administracyjnej.

 

Aleksandra Koska-Legieć
Menedżer ds. publikacji naukowych


Koordynuje działania Federacji w ramach kryterium pierwszego ewaluacji jakości działalności naukowej oraz wspiera pracowników naukowych w zakresie publikacji.

 

Aleksandra Koska-Legieć

Menadżer projektów

 

Koordynuje działania Federacji w ramach projektów naukowych i badawczo-rozwojowych oraz w zakresie kryterium trzeciego ewaluacji jakości działalności naukowej. Wspiera pracowników naukowych w zakresie wpływu społeczno-gospodarczego nauki.

brak zdjecia osoby

dr hab. Jacek Borzyszkowski, prof. WSB
Koordynator dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości


Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Realizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

 

Jacek Borzyszkowski

dr Marcin Starnawski
Koordynator dyscypliny pedagogika


Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Organizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz  doradza, co służy rozwojowi naukowemu.

 

brak zdjecia osoby

dr Anna Pol
Koordynator dyscypliny językoznawstwo

 

Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Realizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz udziela niezbędnego doradztwa służącego rozwojowi naukowemu.

dr hab. Johannes Platje, prof. WSB
Koordynator dyscypliny ekonomia i finanse


Koordynuje działania dyscypliny naukowej, przygotowując strategie jej rozwoju. Organizuje także regularne spotkania pracowników naukowych dyscypliny oraz doradza, co służy rozwojowi naukowemu.

 

brak zdjecia osoby

dr hab. Marcin Błażejowski, prof. WSB
Analityk wskaźników ewaluacji


Zajmuje się przygotowywaniem wstępnych wersji rozwiązań w obszarze ewaluacji jakości działalności nauki oraz kontrolą wskazanego procesu.

 

dr Paweł Kufel
Analityk wskaźników ewaluacji


Zajmuje się przygotowywaniem wstępnych wersji rozwiązań w obszarze ewaluacji jakości działalności nauki oraz kontrolą wskazanego procesu.

Natalia Wilk

Referent w Biurze Federacji


Zajmuje się organizacją pracy biura oraz monitorowaniem sfery administracyjnej.

brak zdjecia osoby