kije drzewo spacer nordic walking kora pień kije drzewo spacer nordic walking kora pień

Opis projektu

Projekt Na dostępnej ścieżce, powstał w ramach programu INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA — DOSTĘPNOŚĆ+, współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego kierownikiem był dr Dariusz Rutkowski, pracownik badawczo-dydaktyczny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

W latach 2001 — 2017 przeprowadzono badania z udziałem osób niewidomych i słabowidzących, analizując znaczenie orientacji przestrzennej, użycie środków technicznych oraz dostępność przestrzeni z uwzględnieniem infrastruktury sportowo – rekreacyjnej.

Przeprowadzono m.in. badania z zakresu optometrii, które umożliwiły ustalenie sposobu widzenia osób słabowidzących. Dzięki tym badaniom powstały symulatory odwzorowujące wrażenia wzrokowe uwzględniające optymalny kontrast, zestawienie barw oraz sposoby oświetlania optotypów.

Rezultatem badań było zidentyfikowanie barier występujących u osób z niepełnosprawnościami oraz wypracowanie rozwiązań aktywujących tę grupę.

las nordic walking fakty badania wyniki

Rezultaty

 

Do współpracy włączyły się następujące podmioty:

W efekcie wieloletnich badań i współpracy, wyżej wymienionych jednostek, osoby z niepełnosprawnościami wzroku zyskały możliwość rozwoju aktywności fizycznej oraz wzięcia udziału w rywalizacji sportowej, która tę aktywność dodatkowo stymuluje Stało się to realne dzięki opracowanemu standardowi znakowania tras rekreacyjno-sportowych do nordic walking oraz przygotowaniu dostępnej, dedykowanej trasy w Janikowie pod Oławą, która służy do prowadzenia zajęć sportowych oraz cyklicznych zawodów ogólnopolskich z udziałem osób z dysfunkcją wzroku.

Trasa została udostępniona do użytku w 2020 r., prowadzone są na niej cykliczne zajęcia nordic walking oraz zawody:

  • dla seniorów (współpraca Stowarzyszenia GUIDE z Uniwersytetem Trzeciego Wieku),
  • ogólnopolskie zawody osób niewidomych i słabowidzących wraz ze stowarzyszeniem CROSS,
  • Puchar Polski,
  • Drużynowe Mistrzostwa Polski.

Opracowany standard znakowania dostępnych tras został uznany przez odbiorców i organizatorów wydarzeń. Istnieje możliwość jego zastosowania na innych trasach w drodze uzyskania licencji. Rozwiązanie jest dedykowane w szczególności dla samorządów, organizacji pozarządowych i instytucji ze wszystkich regionów kraju.