pęknięta ziemia z kwiatkiem

Opis projektu

Powiadomienie o śmierci lub złym rokowaniu to sytuacja skrajnie obciążająca emocjonalnie dla obu stron, zarówno dla bliskich chorego, jak i dla personelu medycznego. Staje się jeszcze trudniejsza, gdy personelowi medycznemu brakuje procedur komunikacyjnych: przygotowania, by unikać słów i zachowań, które ranią, a stosować te, które chronią.

Badania


Badania przeprowadzone w Polsce i Stanach Zjednoczonych przez dr Agnieszkę Janiak, pracownika naukowego Dolnośląskiej Szkoły Wyższej pozwoliły na wypracowanie modelu komunikacji sensytywnej ukierunkowanego na wsparcie dwóch grup. Pierwsza to osoby, które towarzyszą chorym w stanie terminalnym, w trakcie opieki paliatywnej,  wreszcie przy umieraniu (także poronieniu) i pozostają jednocześnie w żałobie. Druga to służby pomocowe – medyczne, psychologiczne, socjalne, administracyjne oraz księża, czyli osoby odpowiedzialne za stosowanie odpowiednich środków komunikacji i form pomocy osobom dotkniętym doświadczeniem śmierci.

Rezultaty


Stworzony model komunikacji dostarcza wiedzy i umiejętności, jak odnosić się do osoby chorej i jej otoczenia. Służy przygotowaniu się i zyskaniu pewności w kontakcie z chorymi i żałobnikami, rozpoznawaniu i przepracowywaniu swoich emocji, zmniejszeniu stresu; wyposaża w metody i narzędzia skuteczne w komunikacji podczas odwiedzin w domu i w szpitalu.

Oprócz wypracowanego modelu komunikacji sensytywnej jednym z efektów badań dr Agnieszki Janiak jest Protokół OPIEKUN. Na akronim OPIEKUN, składają się kolejno: obecność, poznanie, intymność, emocje, kosmyk, uspokojenie, nauka. Jest to praktyczny i prosty do użycia mnemotechniczny schemat postępowania personelu medycznego wobec rodziców w wypadku poronienia i zgonu okołoporodowego. Wskazuje on sposób powiadomienia rodziców, kolejne zachowania i zwroty, które należałoby zastosować.

Zastosowanie


Protokół OPIEKUN jest stosowany na oddziałach neonatologicznych i położniczych w całej Polsce. Placówką, gdzie został już wdrożony i upowszechniony jest m.in.  I Klinika Ginekologii i Położnictwa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dodatkowo, Konsultant Wojewódzki ds. Neonatologii dr n. med. Małgorzata Czyżewska,  zarekomendowała Protokół Ministerstwu Zdrowia jako standard ogólnopolski.  

Protokół OPIEKUN jest wykorzystywany przez ratowników medycznych z całej Polski, zarówno z karetek, jak i helikopterów  (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe), którzy pobrali go w formie 300 zalaminowanych  pocket card (instrukcja do kieszeni). 

Protokół OPIEKUN jest elementem warsztatów, szkoleń i edukacyjnych wewnątrzszpitalnych spotkań pracowniczych skierowanych do studentów medycyny i pielęgniarstwa ostatnich lat studiów.

Model komunikacji sensytywnej od 2017 do chwili obecnej (2022) jest elementem warsztatów i szkoleń dla diakonów, kapelanów i księży odwiedzających chorych, ze szkoleń skorzystały już m.in. Archidiecezja Wrocławska, diecezja gdańska oraz salwatoriańskie Centrum Formacji Duchowej w Krakowie. Wyniki badań dr Agnieszki Janiak to także nieocenione kompendium wiedzy dla specjalistycznych poradni rodzinnych, przy parafiach i diecezjach.

Model komunikacji sensytywnej stanowi również niezbędne wsparcie dla hospicjów perinatalnych oraz fundacji, należy wskazać tutaj m.in.: Hospicjum dla dzieci Dolnego Śląska –  „Formuła Dobra” we Wrocławiu, Fundację Gajusz w Łodzi, Lubelskie Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia, Fundację Podkarpackie Hospicjum dla dzieci, Hospicjum perinatalne w Opolu, Hospicjum im.  ks. E. Dudkiewicza SAC w Gdańsku, Śląskie Hospicjum perinatalne w Katowicach, Krakowskie Hospicjum dla dzieci im ks. Józefa Tischnera, Wielkopolskie Hospicjum Perinatalne RAZEM, Fundację „Pomóż Im” na rzecz dzieci z chorobami nowotworowymi, Małopolskie Hospicjum dla dzieci w Krakowie, Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci, Alma Spei – Hospicjum dla dzieci w Krakowie, Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni.

Partnerzy


 

 

rączka mama dziecko newborn noworodek