senior ptak starszy pan wycieczka krajobraz

Opis projektu

Polacy to drugie najszybciej starzejące się społeczeństwo w UE. Wg prognoz GUS, do 2030 r. udział osób 75+ w ogólnej populacji ludności w Polsce, wzrośnie do 11,6%. Celem badań zrealizowanych przez dr inż. Julitę Markiewicz–Patkowską było określenie preferencji turystycznych seniorów, a na ich podstawie zaprojektowanie odpowiedniej dedykowanej oferty turystycznej. Zbadano także rolę Uniwersytetów Trzeciego Wieku w podejmowaniu aktywności przez seniorów.

Wyniki badań


Wyniki badań wskazały, że seniorzy różnią się od ludzi młodych, jeśli chodzi o aspekty podróżowania. Widoczne są różnice w charakterze i formie podróży, liczbie przejazdów, obiektach noclegowych, miesiącach w których odbywają się podróże. Aktywność turystyczna uzależniona jest od wielu czynników, w tym od ekonomicznego. Wielkość dochodów ma wpływ na wybór destynacji, formy podróży i czasu jej trwania.

Coraz więcej seniorów porzuca bierne oglądanie telewizji na rzecz aktywnego wypoczynku. Seniorom uczestniczącym w wyjazdach turystycznych brakuje ofert oryginalnych, zgodnych z ich oczekiwaniami, chodzi o chęć doświadczenia czegoś nowego, realizację pasji, relaks oraz poprawę stanu zdrowia. Najpopularniejsze formy aktywności to spacery, nordic walking, jazda na rowerze, zwiedzanie zabytków, imprezy kulturalne oraz wypoczynek bierny – aktywność preferowana zwłaszcza w grupie mężczyzn - 30% wskazań.  Jeśli chodzi o aktywność w Uniwersytetach Trzeciego Wieku jest ona znacznie większa u kobiet niż u mężczyzn.

 

Współpraca


Przeprowadzone badania przełożyły się na zainicjowanie szerokiej współpracy z partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego.  Dr inż. J. Markiewicz – Patkowska jest m.in. konsultantem merytorycznym Fundacji Symbioza wraz z którą przygotowuje projekty edukacyjne dla osób 60+.  Najważniejsze projekty, które otrzymały dofinansowanie to m.in.  Akademia Gościnności, Akademia Wspomnień, Turystyka wspólna sprawa. Pani doktor jest również ekspertem merytorycznym w zakresie układania programów takich wydarzeń dedykowanych dla seniorów jak np. Kongres Turystyki Polskiej.

Wśród ważniejszych partnerów, z którymi współpracuje dr inż. Markiewicz – Patkowska należy wskazać Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych. Współpraca dotyczy doradztwa w zakresie preferencji w obszarze aktywności ruchowej seniorów i opracowywania pod kątem merytorycznym programu Ogólnopolskiego  Kongresu Turystki Społecznej.

Realizacja


Najważniejsza i największa w województwie dolnośląskim organizacja turystyczna tj. Dolnośląska Izba Turystyki zrzeszająca ok. 100 członków z branży turystycznej (biura podróży, agencje turystyczne, hotele, przewoźnicy) potwierdziła wpływ badań dr inż. J. Markiewicz – Patkowskiej w zakresie optymalizacji ofert turystycznych dla seniorów, ze szczególnym uwzględnieniem ich możliwości finansowych, potrzeb edukacyjnych, zainteresowań dot. aktywności fizycznej.  

Implikacje wyników badań dr inż. Patkowskiej – Markiewicz posłużyły m.in. dla Biura Intertrans Podróże do zbudowania oferty turystycznej dedykowanej dla seniorów, np. Katalog Podróży Niebanalnych (krótkie podróże 1 – 3 dniowe, umiarkowane ceny, głównie wyjazdy krajowe w obszarach górskich i wiejskich Legnica – Mała Moskwa, Tajemnica Gór Sowich oraz krótkie wycieczki autokarowe – Wilno, Wiedeń, Praga).

Dodatkowo, Uniwersytet Trzeciego Wieku Humanistas (Sosnowiec) włączył badania P. dr inż. J. Markiewicz – Patkowskiej do swoich programów edukacyjnych.

 

Wnioski


Przeprowadzone badania systematyzują rozważania dot. zmian w formach spędzania czasu wolnego  przez polskich seniorów, stając się istotnym źródłem informacji dla podmiotów odpowiedzialnych za turystykę senioralną. Badania pozwoliły na określenie rzeczywistych potrzeb i oczekiwań seniorów w tym względzie. Wynikiem badań jest koncepcja aktywizacji społecznej i zindywidualizowanej oferty turystycznej skierowana do osób 60+ wdrożona i wykorzystana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku Humanitas, Biuro turystyczne Intertrans Podróże, Fundację Symbioza oraz Dolnośląską Izbę Turystyczną.

Partnerzy


https://www.humanitas.edu.pl/var/images/1300x0/resize/u_miuploreso_qual_80_utw_logotyp.jpg

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMEAAAC8CAMAAAD2IDqxAAAA/FBMVEX///8An+OiyFwAnuOnyVgAoOP9/vv1/P6iyVv9/v/8/fmhyF0cqsPD2WHN4Zf5+/rB2Hixyw+40Tzg9v3G3IDm78ny+Oz1+ec9tupBve2vywfO4ITK3X3g7Lfn9v2W2PXo8dwRpuetyynb6sH3+vCszm++1k4st+u/6Plpx/DY8PyozGfJ36Hl787A2pF5z/MerOik3/jQ46640Uez0nq41YPH6/rA11oZque35fjN8fyB2fVewu+H1PST3vhoy/HW5afF2mvN4qvF3Z3h7LzX5aLL3o6UzY5SuJdovIUUqMqVx2JHtaMprbx/wnUJptIysLRBs6lzytt+wHteQMoLAAAQTElEQVR4nO1dC3fauBK2cY1fpY0hAUMSYoPdBByISQyBBPJokt7d293u7r3//79cSbbxI7YkG4e09/Cd0/ISZj6PRpoZjRSG2WGHHXbYYYcddthhhxyQEASA7nA4WywmEIvF2XDYZQQBffjeImZAuDlbnFzcL5enmuM4c4NnOQD0XwCWN+aOprUHFyeLm5+EB7yh3dntQJuznrAseETg/McogibeC2O56jLvyaMxm1wM2ppjcFlAPIInSP41j+CJoS1Xs+3LLg1vlw7LAzF40CmWy8HF6vb2bnI2mw0hGuj/2dlicrtaXSzb2tzwxA8VlNBM+2x7sneBbU5uT4C0Nw0hxxeFxs1ssoI6m691EfY2DvSokzyXe19Is9XSCPpVlMmy+96i5UH3bDXQDC5OwWhP3luufJCYRTtmDuDf/B3MekMs7h1vyPL1wC+H7y1SbkiNNhcz7ov3lqgAGhdzjueh9Dykov16agCj7Yrj10rg+cV7y1MEjTYf9iT+FxuUfMyM0KniT95bmkK4ccIJwvg1tSBo4Zj0a9oCIzihLTi/jqMURddY64Btv7cwxXCyDoBY7tc0BeY07EfaTxKI5sRNOC1wbxr46OPzy4PmG1xYckJvdf4G12fMFnrQlYooKqI17rfK/oVBxOOmUMLn/aurb/RXN8e2BR8vbRESUMB/tqsXFDUDk4hzMchutl9/gA/ydUftdK5kumubo75SsSS59dVVKhDi2Gw+T+2vJcgd4iyiAy1zTqh+UZH2r1X16OVKPaK6dF/pT23xnLFsUVFEIL9yLk9N+bJZLUl2DzeRUMHIHI3keh0+HKvqA7CdXp1CBnk8btm2WLFdIH+lApUw1XXrvHQ7uIlGnplBp9y7gg9f1Ef48E2l6EZTu8WYU3jv11DsqVg6AWYWDf9XWa08HTyoqg5fvagm+cKXI0aWn0UlwmCsm5QWlAdRO+CWWa2q1+on+UXteMPQdY9CkCqjTy07vP+idRB+VCZWER1wWmazg54KcI2emyqNHTBMaxztQrZVNZt9GXYvvRTJAwyiDJzsdvp1r3coo9Txg1qjufJXO9aFDpojWxm78qU1HpfZlyQt0otYg+o7cpPCDKrTqAJAL9LByGRVFMtlKL6dA4KRnwEVLsU4A9Ed6c0+mJkrtl3erwCsogRK8oxAfzefYj0ImgH6qDXtf3XHsEkpvwQxj+VSMXaQAw+WbY0TGhD74edPOlN1L/VSfivqFWFHU+b4UxQPuGtKCnTg4ioQnyINZLfKNMeubeubD6txO8ZlIK87CGBEBa6d+gX307o4tuMaAAxikcG5jpopSj/9Cjkw5GMEMIHmqB/gHMwMj7iLVvstJaGCStyZaAKPewQUVZkym8Y8WmKZirwoIh2qau/hM6aF7NpjHQybYnQwUuIzQP/JtYGvp4i6uxmFSVx+dk7MuLTqqkqIDkyrIlq2/RVICWOaYCyNN3oeWeh9192oIwlOTH6OGOtLR0ABx4SrmjYMKD+BZ9UnK+hNinje1C+fQ+4j0X9/o2jnPt6HOMxQ5P0qsIAaMaHRBA61Il56L6yAQQW+qaznsqbtB23ieAMCZwkj4Dhs/ld+VDu9Z/Jlm1A2v9NUXVcMpzZRnPptzMBlEiubMIj3IciggWl9ACzgkWb8RgwCuT5LfSsckCqi7r1tBbyUTXSwTC6XY2fkQ6CAveMAOFU0oWRWyFWargekgJkZhg0bMDhh+SQDXNqxBqayELgZDYkXmYNb0Xlh6n3RDQZasbglhznfNbLjfICHwyheMC29G6zowetplIEvrxvqoOhoKsxfl1y0y8mbym5ctNjc7L15Hs7YRSN/4TQpPsezZa1EjT3RLO/VKOYioV5UDd8KWuXG4JUCQCcqawmk7wnnjf2WGAsULDinXUYG2PNiv3GRVk51T/11+QGfObUr8Caju9tKOKnKCBhKhFJoLrmQdIfyqaC5p+K9a7+bIx2Mkz6qC0bXCCurUMy/SK2bIngUgfgv1yA8qH/CNvJGI8jgKUEA3HQr9vKyCIFZch5gUXUCTZWL/giTRvVn0tQ8RnnSKvPVThJIaKRQzD/kUooKgVtK/GLr0xW8/V4CFQ+oBFEZVa1kqJbQR2VUgMDMSGHAsQbOJYLQr1HOrs/Uryl+ZQR8UaWvKxgGcDlkSr7SKwzTqjoBA6IVAAL1Qx08oWLAjMGAOTXtV2YQo1DEjGdGKgOWJRbo1IBn902iZsDARQOlgutFil0gwJyxGaW15LnAhINQ7/GZlkHVxdoA6EJF8r+LlFEIgS7RZe6DGK3Xo2NAoAAIFHCIUicyBFqPSHq47nXUx2e6lOFTJOUCn8GXyJ8Q7antFiBwlyV/nlxjtfkJKoJuPVa3o2kjmLcQrYp7Pm3KVblAti7NmfNg5CudhYqgmBMgzKegKyn2WJc3yvYK2QTyFztWTVLGJUTfFmGW4tncMEUqaFni81yJawZpqI76o9HGufZGMrsYRZFaTX1TiXJiZmQNo0X6EOjeh1flrkaSMDGy5c9RnPZcq3lRbquuUs4JJeECowCOfhx6hOmWxypTfaHInZaJbhtjAiw+zxjFsarW9utq7TNwsR9LWQR7pst1NeYY+VmOvjrwSIVxWa3T6/QeCgkcQ3M0tmMLU5lY8FzqXpzACOh/s4YqKkbAp9hYAdW+C91uhSa8WWJMAIDPMZDWVOgLm7R+XRZM/Xkqeqs7Ijk6gCaAMwL+LsdPewykTRhUR0+WrXjFahU/G4PFGdYE2JwzQQ341QCq93Cdaz6QzZbeHye8bWLSWrrD9yCWyy5JSwMMk73FWAjaGc0c9b+OXQve+koyYCOkfKVTnmADOeusW3oMFN9oWjYMB1C0qVSUZJVCBX+Ns5TUdBzGm29d6eNTLfgoeUDoQYDA22/jGuMZWJhRGXiiPEEF+betjPp554Hksn4CbvZgegLHILwSuMyKwEx4o2kOJLPWcSgVN+uLwoBkAQCY2t7SGPSxGhAz83XAhHnsNMbm8oY2YHCOzxdV0pc+hLSljVcotNkjN4MpNmEniql595lDuv1s7pksZDBqhSCzkV2M/DD1kuLXSSc8wYARChaiAa9CDYFfw0EM8EsHYsry0w0umg81UHTLU02Nguzf6fjZQBSTahROOLwjGhAoJj+KD5ohyHPDJZYA6EWJ6eAmMx+UIFB4Z3teS54Slm/EWGvpzqAiUNQGijDAT8iAQrQxsAAaEyg6ChVi0CQQiK4BgjmASn6WYrEPx6CXK10+wneiaIS2cNLP1XitgfY2N15evgoHEjpYu0WDjINBUghsUX6ia71mcEcMZNYECjhz2WjtEWa06pRgyZ5j16WawzyUUHnzeR1bfup9IbSVrQqhF0EGF7QK4ErZAT7q+aWO5rXawVYtM7FCunQoU+aG1oLZcmLiVq8Dcy3PzHFP7b2QqsFaBEOufPjXkk8rj0hXgXOzOQHmUP0iM/2euqeqdfLMgI3y4We/EVIpsS60yTwW4lGFe7EeVKAAitZPuA5U+fD7v+ktmOUH5dT/eXNyU61TBfxTHIPvH+EpH9QqKOtUlpq3DbBHtY+LyTRkRfz+h5FDAdy8tDMcaure/v7+Xq+3D4Gv8WLkTDP48DtuTS+FQHnHRF13oiCsiOvptx/I/5GjCiQh4PF2yxKPDnjYj4Kgg4M0HYii8meu+/+ex8lcpjD48P0PnsvFwHnHA66Sg6kCRtDf5vkUsF1fOolX2+nyzQCQgZE/MUqAHC3t2MNX5yQ9U/HHXzz9BIAIzEmVi/nhxWitEUox9PD5oki2SwT3/8ffufo/rGIvNRYIGKA5+dDb5V7He9dyWGcqVr5/5HMqgHXeZHXGY/DNO/OBwMC0/LMRKh9+gAGIpZ4CWDgLGMu3MeFAB1QMbHQ4hVgR/zZy3n6eM2ZvdABOLgZw5RJ4QL/N6WdgD5xR5iycZKA3W62j3ggmHUkMoALEf6iDeF96OAS94fpkrRPmfTsqnoEugvtv5ByAoAJKigTS8aii9Lufgsev6Y++/zNn8w5ALHda/hwQhfw5CmxRR+M/pKXUJODCmfPTHKnXaBs5IrA1h9XPcpTbzcDg8g0/LJyDt3E45vE3igB54hh5bz6ENtzGGWjXKil33T3RaJO4sfu/LQMgrR802qRypnQCzmJbBoBl0F0Uuf3gC/MtHnCLYTBrz/lCBJzJNgegmnp8EGK9nC00Vpp3CHjs+Pb1aJS2c4xDkx3/13+2KD6TXE/2vYqzATyGnk2cP//6jZTz6f/873eKPf/lMqhHALPvw9Wpc5qKvz6S8PePD5vsby/IQJcjwLZ9/kAEDH8yK4zeBnlWYw+yco7x+B9Xp/YGyMOAuBTrMSiyo24D5GFAqAoJUHB3dVE81ulXxE3cjtJQByWcXvRWIK4D+tjyYJQDJmFfcoCi5yS8PWgZiFsdjB6OosCvHxBq7EIGWzWEtVfhnduCbVt1SdVFPrZqCAfrY3O+ARZ7+MbJMx4yoLgbbGvrLoousb2o6JxZLJ4oJwS7uCEIWrgRTcjjpI+uOmqNODOkrUKlUih+4OwyLBlsGPTJevkbhQIYWreiomSYMkXcP4v8NR9hSb1i2IcHYdE4FyblaBqYsnACMPFSdsOL5XLgLYMv0NtnkSZBhchksFzeowzNEL4NPxO85ieYP7ZU3VfV3kHmxzFQWnJwtloDxW08XDpbcbyj8dwp1EMbvestyjZQHs0r9BLanKE5PNoKdYfa8BzXZTT0NPv8mWeggCNay8PVVcSg+wwuhMbCAD8+YdtdxKONGAyF7s1kDv/GR8PQut0zjYPaaaMTlbttuCcT/W07aQCPndG4LnyRJdN+R+19Gr2KkzNwTknA39nYQOUfF+ydFBQlt+Ex+m0OdXbJYBuQgQQPhh7A80B9y+WD41hn6GsahzWgXFUJwJQpRyM3wuCem5wEm+QEWFvqMwAauQ8YwM+1YBPRKtgY6yDVEBi87EVBqEpgTEKZ3RpelOMxmPPMgA2GFYcLGcwMzWdwygtM1wkOmen6BZz33okhgEF5fxRRxp7YEoG3vbTBLWcTjVsxSz44/l/jhDWDIa9JDWN+MXAMcK+78+AATYE/hQ8LvxZYY4353Cgph1l1SYV2PrxzvBow4wTLGSMMWCGqA8CAB23gaNqdB7NxFzGQHH7mk4Z/rK+sJBqlZ+THCFAHaKgfrMtZHDbsRQt2CXsR+Ad3TwjrXjREB18tgyowgh3kBK1fIaKTHhuBEOthBgkXMBhwE88OLlC7dqCoe2jAd+t6cgID/eAgLeuY2ZxSBd7JlGsGUtBDNONmzWBhOIxvyWg+mPkyN+D7wny9y5rAIDXriAGlDrzT1NYMgFSoOLaNKivgjCbMBjwsVfMYDA34fIX2ITTm8O8onXID9LcqhxI0fgEzpR3Vk1lHPMbAZ4CwI7AicANMgX/a4NdZ+IXDAq/CQK/bsCLAcAZdRM2Bd3jFwwF05fCawznQZgzeR5c5hY4Hz2edxVSN5hwpTr6Jta/iAFsLof6l7t2tvyrl3VL/I+/eSt6DMLuddKWwDbrz4bMddthhhx122GGHHXbYYYf/Q/wPSLObDUWPrMAAAAAASUVORK5CYII=

data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMgAAADICAMAAACahl6sAAABWVBMVEX////EACb/7AEaClMAAADHACVAQEDMACYPAUsSClUFAgP/7QDQACgaGRg5OTkiIiD/9wAeHRz09PTPACMRAlaWlpb/+QAVFRR3bZn//wDw8PEHAFsNDQ7f39/n6OjX19eqq6tEREPAwcHYACi8ACeMjIx3d3fLzMw1JlFtbW1FAgwbJiHa291kBUGhoaGLABqdAR4oCU+sAS2mAB1YWVhiY2MsLCx2BDt+ABO+tgORiAEhFFe0rschAQY6AguSAjQJAEReVQkUAAPv6ANWBkUVFCLEtSDr2xPSxwKpnwSEfAZbAA2GAzdkXgMtAAg8B0p6aDg+OApkARGgBDBwaQEbGQJKRAYdCDo2KGdoWEO4pihHOE0vLwOJdzdRGBw7Hx2Gf6aaizDLx9hCNHJ2WlV6KTB5CyBKQC1RRXp4ZhSel7VkQkSCP0aAVFw1MRRrZCtlYTqOPhYmI0Nt9f2MAAAW6klEQVR4nO2d6Vva2BrARZIgIRtRSEkDJJGlolUsSwGrrVIVRe1otbX7cmemnc7d//8P9z0JhGyEYBP0Ps+8H2YqpXJ+nHc/S+bm/pK/5P9KsuX1VHEoqfJtD+eGkpXrEmYRRc7e9qCmlnKKHoxeEuhkkhYGTEJRFW97bFNIWdFGTa+k1HJWFHmeF7N5NbWiw5Xytz0+n6I20HDrcpa3/w0P6qah/D+Yi4pmg5HHKlBunYU3NO46SpmAUTbXvd+kMmAsK3fZVviShJFNWSyrE96oNgElNZMx3UTyMDw2JZbrZHLie5GCKbkZDOoGUgRfC0rVEIopdvK7xRV4+6SZuw3JgpErEPAUIjuXmzwjICpMSjHsYU0tKkQ8TekFgMn7ApkTwRfX75jNpyRM0jyqKPC+QeCfgYu7U2lLCaxct9wyAf/J+gWZU0mMvTuGwiMVGYTx9RX4j0r4/rdlAZPkUEY1vfAQBBvDHxooGBJTfMnZ5l0hQfNRMn6iISNM+Z8QkFwTE+5EwtIwc5RJeS7LTme/IpDcAYtfwciV0U8lSSDoaYNDjr1938WDv6qPfhQZFgblSN8nSVa4dRLgYEzjlmmWJm+QDJZJrHmrkRECmmQeQINe/Vj7rTh9CahCfhPcsKaWPGTt5kGvJZPsxjJe2PhVnVa9IOOcUMWEKDkIILL5hZTAfirgETyGV39LTZmjNzDptsyEXzEFQu0FhV69iEWQUIu1i1J+mmkBJ9wMeIB+pShhtGWoZYFlqzoIoFC11q/T9H7A4EuT3xWCqDYDARcmrH6KjCRGFVp/l/1rWNGmqDMSkbCXRWIyufp7LGJBmcpYiFuJ8EVrBAGRJZat4RGL4Ail6BMlexvKVWYx0pbq1YXVj7gNJIJcGEQWf7ay7vidoYtYdHx7awK7uhGzc2gseO1jypcHI8z5zkxEljDB9i0XwdQLriDIWKofZR8oeXLG9l5mHZ/Is8nVC6dmDYXCW3/6UJsixs4y5+KhBrG3rlRhdRRE3PRruXBRmmj1ImuNsSELKBZm/3pRvjhOswaTslj9TZ70q9cxbHarDjlGcOSqOZpd/X1xrGYZ+vXrmvfv5pkZpsFyk8Ts40nRq2yN8uZAvrj2Ufb+5erskscsQzsVWWHdgohTFvFWydt9ETObEtRIt09ImWbZjYkTok0KVf3T0+bVWTVVcqBYjrBVoscHEbtQtY+e9sxgU7WTbixoQuxfmYiCiK8J0UgKFa8OHpS9s+iiioyEMfYXZdCsqm8Q8F4VL+1hZ5I7yvb6FgkEkU8RH6Y+mpOPHm5YnkV454ssxtrdzhqqRPxPCCKpfRs/Vl6YQcalEi5FQ0pwViITZLnloT4pjJi6yTetpJKYZNcK1HT4OB0HeOH+eDPJhW/ueTB1R7xSx1YiHkLVfh3/MY3Q6xLke2X7i6jpUJhyRkC5+uNTkTKGhbt0LSqgWXb1FenksJ011ZRUxzeJ+WbI5q6CZjnSLNR0qE49IVAAe+hWKuRuXQrSE4eNIlOfJogYJB/HfxDUvGHmwDnIeyX7i6jp8Pv0muUNMqeEupdAbUrOIAKmztZuAIJH/vT4qHWnLQYoddZZiPLJyZUIHovFHO+I1bwyqqwUYijJMS4+S0ZBxDM9wfGnj08ev7STLLc8R6qEmDmqBIut2F+sJydVIjj+Ih6PP1y0v/qbp+6E6beKjHO+szQtXDj1ZjLIhAkBv0WG5bdEoomR9py1SEtkddmLQwOJ2kE8MxRNGCysLXYqIzhKKp6hyVf/eUR5TYnbjMTw3yblIKXQKt5iE3N8SSotXLW7f2x4BkT85PFjq7GDgUzob6GKlwynVYc0y+F8SzR5nkhznYuCl53Y3S9wTB4jT4akW6rCWBfV59DmC5rsZOYT6fZu1U9XS5s4HK/93Y8dEyE54BTMiL1KkEGzDrn5+fn04envEWrREOv8aK9ofyqgPxb+4Stop0IqSopg6/a5rtPkaXoeSbp73H80Ehj7CAV/enJygmwELzw8efRo4x/lOV6Tr1+9PjCPSWEUJaLSdBSgeTpJtjkNZJ5Ldz5tahKNRjdfPHyKD93U0GvhoFgv4puvn21dg0S3tq6fPfH6RD6cVZ88hHX7N1QUpPNuYn5Akmmzz2DE0eePH26i/z1aHNqFAYK/WNr6/ONH9Nmz70+efF7wBgEjCWOtRAbNsvWBRDZJdgYTApLI9D5Fo/HnMRjySTQe3xyQxAqbcfQygLzcvEbfxfXCAkLILXiDpGwbEoKRFIDYvIgq7F/1EvMjyRxsaV89ji8+BZIXeiFvgFAXq1s/5kYgc/d+eH5k2eElAxBeISS7rTdo6ZQzg3CHD5b0EI7HHsLgH2uuKvZIA8GXq5XtaM4M8vWe52eKYaxeZRXFbus5Oim1XUCW8cHo45valCzqIMuFSu3la8uMiJ+9P1QIoSYpE4zd1teF/fMuN28Heb2BSHD8OYz+aUwHQaZD9VsU/jspm0DmJmhOGHmji60zSaljmRAdhDhHfXl88TFKeTWQl+CQ4w9bfaBbvJDyJpAJsu5YO/55WXe0GPPCfrKXnreDLH3ofUKLiWDu0fiLiAGyWUGv4lRFEH2DQN4YtNvi64y971Ci9085zgnyS6azA7YBw49HNSNBSFHQOC3Xp/Cd1fLffIJkscCbQjlCIa2bDiGI0EeZeTeQ9HEf101885EB8iIy2FtXOGv6nRFeCtxt5RmFJC0uRKb3zw/TriBc91UrZgI5MYNAbXi2EPUHMscG7rbKDGFbTqgn94/TCVeQBAdmsqyBFEYgRoeCqm36BSEC33qqMk3rdiC0M7Zn0ywDZD59VEEgMA0I5LEOYiSRkc24T5CUc7nyJ0UGW6fNLxTp/V0uMQ4kwZ22HqEkRQuI4IgtIAWYEe/kxPhYZ4f2J6VuW8vlmWTSbuomkHmu9/FxdBhHNJBhCqmBxKP/9aX8ZQwLNtvSMi1zvabSSVtUt4Ik0p3XRmR/6ASJv5b8bG/IBg2SY+rWMAJB5NgxISaQea77bknPtajqaxeQhy3HUqSLiFLAgSTLKJLZgeRYMHXHhJhB0r3rJS37pQp9V5Dlvo9dQDztXI75KckzjKXuhHxxN2E3dYtqcR/ua/UIHru4eO4Gskj5IQk6kJQZy+5Yvi7sHzknBECul5beZBIJDkosmBAoFamNSsEN5PkiHvNBwji75j8lKgIZ6XQeJfDOCYFadyu69K6byXAHD+5ff9mt4bHCTnX5hQUEX36EvPHiYswHSSng/FdGIKMPLQn7x84JSXR7b5aiC/E3X768uX//3UGmswHf+sVyxApSeIQqlejjRwU0JxNyqWLAiwsNgiFH9bPI0i6mnkh/id8fyJbypZtO9y5iGzuRxYIO8lIDgToFAiWS6FM8BnbibcxBh/a6AiBGaaBK+7tOzUokel/e6nJw2E1zYPB/VHeqlNZ7gCnQQSL4y5OnSE5OIKGMURfeR8EDLq14RWmakoUGMnWnicDIR4L+OnO03aL0fH4EonW0NdH6wFTL81xowDmKqEChKwx/yoGpuwQRbVJ0GfyYOd6J4A4Qq+DUxp7HQrSKYUHWiABiyhlTyNRdJsQumfYntGw9BHnqCoIi/974hqIa7KaUHAIxjnYz+2w7PZkj3T1vUVrJ7g0C9ck2My6jCjhrzDKohzL83RDVnfmiU80yxxVtyUQr3r1AIIvZGee88sGqFmQooyy+QUMCb68N3RVLW35H3VNvkAgVuxhznjQf7IxoIINmkJhk2d1OL5PxRuG67/v6Yq8OEo2ejAcBN7yx53r7w1qwm2vKJpB1GjLfhrJ71PWalQR3fFUp6DOCSvYJIOC8ajtudyYEDqLQQxAlyaI7ZvIr/zzucWOdF3f06nC3r4WKAUjcE0Q7ySA5d83nyUBVq8zUhyD5JJuktS9JLDZ32113FO7wvJ3pXWl7VLRKdzII8sNnrN3m1wIHSQ5ASjQrDN0+n2J225yLhiW43eMMuK1trRs0AHk8CSQSwy/2GtZxhzYjIgOaJY/+RiZOexmHL850UJaP7J0alOy+QCDDr+2QlkNlgYMQA/crC2ySMP9qPvXPDmcLj+nee627nWmToFwjEB8L8VSstceYjD4fbPdX81paQGwILG1bgMs1dg8tfQiOe3WsoSUyl9sFKjYNSCS2XOiTdcNUykGDEIKWomSTSZZ2BGH5fc8UVcA2hpEflKuyvPh8GhDt2HVfamQNkGAju8Jq2e86aJbLdoT8N1PylWmfG8smaVCu5QHIQ58gEFNi1Yqgo0DSGCAH6gY1EQivgGa5tZVzikHCdV91DEeW4C63a0MQ7+1pFpRYrFaR6muBg+QIvUJEJ+9p17Ra/DaYhUT62JxScofvd15MDaJNS7WyV8+tB11YoW0P/FwJNGtMeyb3Sh9+uv3evB6XSLelZzcBQflXrUKSgYPQmFQu0xBExjUL1EukUAlQLIsLgxm6IQiY/XL1DCODBOEVoklKclGCIDL2Tak2EIBi2SJ95vDBkg7ia0OXRfDlSD/Q5VAAARspgakL41eQxH91QZHeH9rifHoI8nx6EBQg+4G2Guuo99tkWVbwqKDL7Uz3/MheBKd7PwMSiUXO5ABBGqgbT7OjfNFN+C/py0tHNoza8jrIFCcaTO+kqtNfqjReZEi2JJgQ725a+fjVoSMVTh9s6SAv/IPgBfOcVALcx6ECCIoh3ucDs0LbmdNnpgeBEFIY7baPbQS4/7fcJASo1SdcP0pcutQmmYP4EMTn2Qw8coZtjDZ344VPwS325JsEKFZS8FwtS7136RIlMm+nBaH65PZOzHgzHtmRAwPJMgQxwdSRYjlXFSEgvl1amAqE2iBbVaxl6BYeqTQCK65EgmBYS2noFOLYrUOUSH8ZgLxu+QrtscJ2haIqe8Z1BQDi+blTCa8wBJQiXm3Y1Dnn1n4EkPsDENLPyX0cGAoxqrC9M/QNOL4T4IIoRETaXhpaZO2q59oPRiBaO2jp3as9H0exQLEQL1XdqwxUEa8FeXAXAong6bOYjouBaCAfdJD7Su/8bOIlBFRhT+8YUxt74IO1P7WCTFIgkNCSx1b1knNjygCEG4AsPej2rioTzASn+sNpgznZrlIghe0gl9qhamex5NgpFiX3lR8E8ssQ5DBzRF54HpmBeRi5K6p2hvWrhcJOoFljliCaXheWlMZoFoC8MUDS6WNzpHNKLLJ9hhvaR0Va2+TZdrAL7VBaMV6HzPlv7rYOJbwB0uMS3KnXgSycapHmmyNiVGSDDPp8Up0hPE/YrLlsFrKCXAMq1321N/4+G7y217eoXozqK0FvM11HzUavWZYvXVdMuK5iAkFNyPGuK9bfLpgpcTx4DuR/aeetFWYpHbmRcN13A5AtvY3au9oZk6vEqmTLrHd4rB/C1Q9lgiAwzyOO4jfHHkcEcvhuyQySyLSlvrsTju2cmYtIsJgwDsKA2wIj8ayr8m5rpCaQg0FDeIwTBtdruSMGOMI4vwdui0hOOGMuO/bP6lu4LCBA0oFg4bw9ED/bsXBskKGcg5krQiI/aWNI6chBwvXsIKjV5RJOlq2ud7lKYuHc4iYjENJ7GwLfcAT4dG9rABIfgqCVUtJOArGwYvIBVG2PcJwgCkbyKLZP2piXc+wa4oYgC/G3xnRx3CVpuzMJYqEpN4YEq74uhXMTB2rSuVyUYJP8qS15TA9KdgsIOGUI8WY7gZH3Ry6Lipw1s6WwrkIqEoNFEk+xGXwCQBZ01VoygQxILBMyuhsxhlcgYjnPoQYkKqE0fSzfpzrmuJjg3g5AFiwgQLK7NyJB9a0RXCCXl3Joy29Ilz6gSCL4OD1gifAAomsWVFYWkPl093REYskWIYDktS1nYV3DUUIgk7cY8g1TNyXBDSpdAPli9c3prpEK45GzHWNCqKp2oKwRwvmqgawjI/Gx7J379yil9wAB7bockKBCfeiOweyRRwnzLtAyg4xEnvzGtX8ZawsWEHs1zKF4QqGzyKMsK4afaTauOm/sC0x4hlD86Nbc3FcjnBgluxuIRgLZCl67GtYhYOh6ir0S5rWTKc1v+dljqJ4O8kdvEHQ6Q2pR1MXxILVHNaLmF3NCeBOidSCcB3bdRb7U23VG78EdBOXCVxe13d6ngbFUByfS5OBPIJpE1y1/e7xTOkmiOwL54LpXONN+v91Jn1aWtSMae4PUIcwLd+ZQvas47/QeI8XjNIdA3niDoJrxfQ/qxgtqmcJ3BhaYDfk2vXKTYEi/ByFKqKmdGJbs40G4w0u0inp11ipcDPffF72r6p8WnkDVlf1W73FS6qQTAGJE9l/GzMhxhwOr7+1ebQ+PbIpS2I++kBnU3vL7ISudNDpq5Q2S6O72tCNA3cPO0I/IN3iqzHSCFnwE/3f6rHQyE0Ey7VM96HBd41okNrT7jwxJMai88u3iG0fdBwbIG3evdakfik9wfwwjlOrdrglEVC2U+C8UGscmEJfTTGDqr7TyOJHpGH6KmcGV63wRmTvp4wjhQFaiUU+QTEdPZzJto0NTnsnFxcjcvXunVhEXFrxAEtypplnpw38bvnA2t3tnFUi4ptDhtWfDGVl6YN9vM4+aLK9Qzp/gLo1enDqjR15A6Q6Oy/eUfDZAovEDp7UjzUJR5Gjk0md13XqZ0Oorn1MiRkey5HRbie4p2gDJ9Ua74tWZPZOgqNXuPh3X5wUTSfytcw/Ubi8DOH8Y3oOf3SNIIJlXXG5cd5WvZg5t9c3mfI+Qz0p3ZONfyMFfvDFW0JRIvsJ7LmoBiS4pXeuGx+5lJ4MUy/gX4myuWtcF8hR0aZg88Y25aysHWmw/NHe9OOSzEtzuqOgs+U5JgxBZy7iESXnd1y07B5A8OBgdbkhw7V0OQrps/JP8bB9lJZYIVJdM0IEfC04OtLrwoZsxOhPHnUzapFiQnMz2YUMo45pQKua/u3KgHvC7twndD6MMPtM1KVZqlo+DQcIXtURl/FJl7t4YDA0lrhx0uQSED9Ass2KtYTN/IFden5IxK3FrXhj6rChvDzkOasOMKRTONW/hMZXrQEK7BhPxyfdn3hgayv0HHw4OT7vpUSgEj3ULTwfPlQhFEexLMXzuyfcFHxg6SvwBc2BSLPV2ng0uE+gohsnJiGtPPl8vPPOJgWRhKR6P3vua03Ur5y/GBi6owkKZChTX4tcnP+5dbyEI/xRDloVn0et7n5+gpDeEuwz9SLakJY9QzH0GACRTQhgwC6CNpfpsnmfjJqgTDD5YyJtKjhvLa/JWDEQXlKk0SUy4XlqYXsAFR40f4vH9mT8/0CxFjYR8ff353lTyt3v3vr9+927zO/xRk62oFP4jYDxELOl58A3agmK90/42zE1KEnm7D2zWGo+I5AZtKH7lathNLEuY59boWQjKHpUkhtWnnxN++PDNsnAXHs8u664LI26sGuqd4EDrikAC4YS54WDW7wiHFuEhEyYxx+UAvqSIYeyd4NCuGdBJpOnXZkTlZ5QycEF2gq6ywaY9rwJmjil3hwP5LmTyUJ64XQgyVnhQK2zlNuOgU/IrEBlRoYWt+FZ4lcCwMdfT3KLkSshQmqBebMqXrmRXgJqZ9YOmfQiP3DDBgM1jzOTHTGdLUMmQpbtkHiMpo/oELWfBrHg/xzy7gjCU2yo/JoqoTQqh0KQ2zDHTIqInXGIkXbwj0cNVyiivJxQlCbYCjlXO2mD4rKygv5Foxs+jwW9ReFkzeoVISiQaMcYS66pazufzZVUusvprUpJZn20/8SaSk4mmFh+brKDNi00kgW7Kd1mrRsKDgiEUhdBgyBEEKSTZJqPeTV/lKnKprhADFlqgdRGEZJOoF+9g6PhL/pLJ8j9IXfmvwzVtBwAAAABJRU5ErkJggg==