stickers projekty karteczki zadania stickers projekty karteczki zadania

Konkursy w ramach Programu HORYZONT EUROPA

Program Horyzont Europa będzie promować doskonałość i zapewniać cenne wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna. 


Konkursy w ramach klastrów HLTH, Klaster 2, Klaster 3, Klaster 4, Klaster 5, Klaster 6

Więcej informacji

Konkursy Krajowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.

NCBiR

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych.


Aktualny harmonogram konkursów NCN

NCn

Narodowe Centrum Nauki


Międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO przeznaczony jest na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii i Polski.

Nabór trwa do 31 grudnia 2022 roku

Więcej informacji

WEAVE program kokurs

Narodowe Centrum Nauki


SHENG 3

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

Ogłoszenie konkursu: 15 grudnia 2022 r.

Termin składania wniosków: 15 marca 2023 r

Więcej informacji

Sheng NCN program konkurs

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) podała planowane daty kolejnych konkursów na 2023 rok.

Ponieważ Program Pracy 2023 nie został jeszcze przyjęty, należy traktować te daty jako wstępne, mogące ulec zmianie

 

 

Consolidator Grant:

 • Identyfikator konkursu - ERC-2023-CoG
 • Planowane otwarcie - 28/09/2022
 • Planowane zamknięcie - 02/02/2023

Advanced Grant:

 • Identyfikator konkursu - ERC-2023-AdG
 • Planowane otwarcie - 08/12/2022
 • Planowane zamknięcie - 23/05/2023

Synergy Grant:

 • Identyfikator konkursu - ERC-2023-SyG
 • Planowane otwarcie - 13/07/2022
 • Planowane zamknięcie - 08/11/2022

Proof of Concept Grant

 • Identyfikator konkursu - ERC-2023-PoC
 • Planowane otwarcie - 20/10/2022
 • Planowane zamknięcie -
  • 24/01/2023
  • 20/04/2023
  • 14/09/2023

Więcej informacji na stronie ERC

stickers projekty karteczki zadania

Kontakt

Biuro Federacji


biuro@federacjanaukowa.pl

tel. 58 522 75 03