stickers projekty karteczki zadania stickers projekty karteczki zadania

Konkursy w ramach Programu HORYZONT EUROPA

Program Horyzont Europa będzie promować doskonałość i zapewniać cenne wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna. 


Konkursy w ramach klastrów HLTH, Klaster 2, Klaster 3, Klaster 4, Klaster 5, Klaster 6

Więcej informacji

Konkursy Krajowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBR jest kluczowym ośrodkiem wspierania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych i społecznych, kreuje ekosystem wiedzy i informacji na ich temat. Inicjuje i realizuje przedsięwzięcia przyczyniające się do cywilizacyjnego rozwoju kraju.


Program LIDER XIII

Celem programu jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym.

Nabór wniosków trwa od 23 maja 2022 do 30 czerwca 2022 roku do godziny 16:15.

Więcej informacji

NCBiR

Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki wspiera badania podstawowe poprzez finansowanie w drodze konkursów projektów badawczych oraz działań naukowych.


Aktualny harmonogram konkursów NCN

NCn

Narodowe Centrum Nauki


Konkurs MINIATURA 6

Finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego planowanego do złożenia w konkursach NCN, innych konkursach ogólnokrajowych lub międzynarodowych

Termin składnia wniosków do 31 lipca 2022 r.

Więcej informacji

Minitura 6 konkurs NCN

Narodowe Centrum Nauki


Konkurs POLONEZ BIS

Program skierowany do wybitnych zagranicznych naukowców zainteresowanych rozwojem swoich karier w polskich instytucjach badawczych

Termin składnia wniosków od 15 marca do 15 czerwca 2022 r.

Więcej informacji

POLONEZ BIS konkurs NCN

Narodowe Centrum Nauki


Konkurs OPUS 23

Konkurs umożliwia finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, a także realizowanie badań z użyciem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Termin składania wniosków trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.

Więcej informacji

OPUS 23 NCN Konkurs

Narodowe Centrum Nauki


Konkurs PRELUDIUM 21

Konkurs przeznaczony dla naukowczyń i naukowców, którzy nie mają stopnia doktora. Jego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową oraz umożliwienie im zakupu lub wytworzenia aparatury specjalistycznej, urządzeń i oprogramowania.

Termin składania wniosków trwa do 15 czerwca 2022 r. do godziny 16:00.

Więcej informacji

PRELUDIUM 21 konkurs NCN nuta

Narodowe Centrum Nauki


Międzynarodowy konkurs Weave-UNISONO przeznaczony jest na dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec, Luksemburga, Belgii i Polski.

Nabór trwa do 31 grudnia 2022 roku

Więcej informacji

WEAVE program kokurs

Narodowe Centrum Nauki


SHENG 3

Konkurs jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z zespołami chińskimi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego.

Ogłoszenie konkursu: 15 grudnia 2022 r.

Termin składania wniosków: 15 marca 2023 r

Więcej informacji

Sheng NCN program konkurs

Konkursy na rzecz Fundacji Nauki Polskiej

Program Współpracy Polsko – Ukraińskiej


Program ma na celu zintensyfikowanie współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego oraz realizację wspólnych projektów naukowych, ukierunkowanych na pogłębienie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej lub bezpieczeństwa.

Nabór wniosków odbywa się w ramach dwóch konkursów, w terminach:

1/ do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs) lub

2/ do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs).

Więcej informacji

Inne konkursy zagraniczne

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 2022

Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, intensyfikacja kontaktów pomiędzy społeczeństwami, a także wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany młodzieży.


Granty Wyszehradzkie (Visegard/Visegard+/Strategic Grants)

Termin aplikowania: 1 czerwca lub 1 października 2022

Więcej informacji

Visegard fund

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Fulbright Senior Award 2023-24

Program umożliwiający osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA.

Nabór wniosków trwa do 27 maja br.


Fulbright Junior Research Award 2023-24

Program dla osób przygotowujących rozprawę doktorską w polskich instytucjach naukowych.

Nabór wniosków trwa do 27 maja br.


Więcej informacji odnośnie powyższych konkursów, znajdą Państwo pod tym adresem.

Konkursy Komisji Europejskiej

ERC ADVANCEDGRANT

Granty ERC Advanced Grant mają na celu wsparcie wybitnych naukowców na etapie kariery, na którym są już uznanymi autorytetami w dziedzinie swoich badań, posiadających doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym. Program przeznaczony jest dla naukowców odznaczających się ponadprzeciętnym dorobkiem badawczym, których ambitne projekty będą miały przełomowy charakter.


Nabór wniosków trwa do 28 kwietnia 2022 r. do godziny 17:00.

Więcej informacji

ERC CONSOLIDATION GRANT

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) podała planowane daty kolejnych konkursów na 2023 rok.

Ponieważ Program Pracy 2023 nie został jeszcze przyjęty, należy traktować te daty jako wstępne, mogące ulec zmianie

 

 

 

Starting Grant:

 • Identyfikator konkursu - ERC-2023-StG
 • Planowane otwarcie - 12/07/2022
 • Planowane zamknięcie - 25/10/2022

Consolidator Grant:

 • Identyfikator konkursu - ERC-2023-CoG
 • Planowane otwarcie - 28/09/2022
 • Planowane zamknięcie - 02/02/2023

Advanced Grant:

 • Identyfikator konkursu - ERC-2023-AdG
 • Planowane otwarcie - 08/12/2022
 • Planowane zamknięcie - 23/05/2023

Synergy Grant:

 • Identyfikator konkursu - ERC-2023-SyG
 • Planowane otwarcie - 13/07/2022
 • Planowane zamknięcie - 08/11/2022

Proof of Concept Grant

 • Identyfikator konkursu - ERC-2023-PoC
 • Planowane otwarcie - 20/10/2022
 • Planowane zamknięcie -
  • 24/01/2023
  • 20/04/2023
  • 14/09/2023

Więcej informacji na stronie ERC

Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowships

Komisja Europejska uruchomiła program Marie Sklodowska-Curie Postdoctoral Fellowships, którego celem jest rozwój kreatywności i innowacyjnego potencjału doświadczonych naukowców.

Nabór wniosków trwa do 14 września 2022 roku do godziny 17:00.

Więcej informacji

stickers projekty karteczki zadania

Kontakt

Menadżer ds. projektów


Katarzyna Mizera

kmizera@federacjanaukowa.pl

tel. 58 522 75 02