regał biblioteka książki

Działalność naukowa

Federacja Naukowa WSB-DSW to pierwsza w Polsce federacja utworzona na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Federacja zrzesza cztery uczelnie niepubliczne: Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Bankową w Gdańsku, Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu oraz Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu. Z Federacją Naukową WSB-DSW stowarzyszone są dwie uczelnie: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie.

Główne cele Federacji to integracja oraz synergia potencjału naukowego uczelni (jednostek uczestniczących) poprzez wspólne prowadzenie działalności naukowej. Działania Federacji ukierunkowane są na nawiązywanie współpracy i wymianę wiedzy z naukowcami z innych krajów. Federacja prowadzi politykę wspierania naukowców w pracy naukowej oraz budowaniu zespołów badawczych.