laptop zegarek palec wskazywanie praca biurowa

Działalność Federacji

Federacja Naukowa stanowi formę prawną przewidzianą przez Ustawę 2.0, a jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy szkołami wyższymi.

Działając wspólnie uczelnie są w stanie osiągnąć znacznie więcej niż jako pojedyncze podmioty, co jest szczególnie istotne w relacjach międzynarodowych.

 

Dzięki takiej synergii możliwe jest zawieranie partnerstw zagranicznych w zakresie prac badawczych. Federacja nie oznacza jednak pełnej konsolidacji szkół wyższych, czyli łączenia się w jeden podmiot. Uczelnie wchodzące w skład Federacji Naukowej WSB-DSW zachowują swoją tożsamość i odrębność formalno-prawną.