27 października br. Minister Edukacji i Nauki wydał pozytywną decyzję o włączeniu Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu do Federacji Naukowej WSB-DSW.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu jest piątą uczelnią uczestniczącą Federacji Naukowej WSB-DSW.

W skład WSB w Toruniu wchodzą trzy wydziały:

  • Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu
  • Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
  • Wydział Studiów Stosowanych w Łodzi.

Sama uczelnia istnieje od 1998 roku, a w ofercie znajdują się studia I stopnia, II stopnia, studia podyplomowe i MBA.

W celu koordynacji działań naukowo-badawczych powołano Instytut Rozwoju Badań Naukowych, który m.in. inicjuje zadania służące rozwojowi działalności naukowej, organizuje aktywności około naukowe, inicjuje i koordynuje prowadzenie zespołów naukowych, wspiera działalność publikacyjną Uczelni i in.

 

Aktualnie w obszarze działalności naukowej WSB w Toruniu stawia się za cel zwiększenie liczby aplikacji do konkursów na projekty badawcze i stypendia przez zatrudnionych pracowników naukowych.

 

W Wyższej Szkole Bankowej z siedzibą w Toruniu funkcjonują dwa instytuty: Instytut Finansów oraz Instytut Zarządzania. Oprócz tego istnieje Centrum Językowe w Toruniu, Studium Aktywności Fizycznej w Toruniu oraz Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania.

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem Uczelni.

 

W imieniu Prezydenta Federacji Naukowej WSB-DSW oficjalnie witamy w składzie Wyższą Szkołę Bankową w Toruniu.

Czytaj więcej