Narodowe Centrum Nauki opublikowało listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu OPUS-19. Wśród laureatów znalazła się prof. Magdalena Szyszko z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu z projektem zatytułowanym „(Nie)wiedza ekonomiczna konsumentów. Badanie oczekiwań konsumenckich z zastosowaniem eksperymentów i metod algorytmicznych”, otrzymując finansowanie badań na kwotę 555 312 zł.

 

Celem naukowym tego projektu jest opracowanie oraz zastosowanie autorskiej metody opartej na algorytmach i eksperymentach do oceny cech oczekiwań inflacyjnych konsumentów. Zaprezentowane zostaną nowe metody kwantyfikacji i oceny własności oczekiwań, a także nowe zastosowanie metod algorytmicznych do ich oszacowania i oceny.  Dodatkowym wkładem w metodę będzie opracowanie i spopularyzowanie sposobu przeprowadzenia eksperymentów w okresie po pandemicznym. Projekt dostarczy również nowej wiedzy co do efektów komunikacji banków centralnych na temat możliwości i warunków zarządzania oczekiwaniami konsumentów. Projekt ten będzie posiadał wartość dodaną także dla decydentów polityki pieniężnej. Wyniki wskażą optymalną politykę z punktu widzenia wpływu na konsumentów i uwypuklą wszelkie ograniczenia.

Czytaj więcej