Prof. Tomasz Zarębski, pracownik badawczo-dydaktyczny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu znalazł się wśród laureatów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki,

moduł Uniwersalia 2.2.


Do konkursu zgłoszono 17 wniosków. Minister Edukacji i Nauki zakwalifikował do finansowania 8 projektów, wśród których znalazł się projekt pn. Tłumaczenie na język polski i opracowanie naukowe dzieła „The Uses of Argument” Stephena Edelstona Toulmina z dofinansowaniem w wysokości 47 608,44 zł.

Przedmiotem konkursu jest finansowanie oryginalnych projektów naukowych realizowanych w Polsce, obejmujących badania najważniejszych dzieł należących do kultury światowej, w wyniku których powstaną ich fundamentalne przekłady na język polski opatrzone gruntownym, naukowym i oryginalnym opracowaniem edytorskim, w celu włączenia tych dzieł w obieg polskiej humanistyki naukowej.

Projekt Pana Prof. Tomasza Zarębskiego to oryginalny koncept badawczy, którego celem jest przedstawienie nowej wiedzy naukowej na temat dzieła ”The Uses of Argument” Stephena Edelstona Toulmina.

Efektem projektu Pana Prof. Tomasza Zarębskiego będzie przygotowanie krytycznie skomentowanego i opracowanego naukowo (tj. zawierającego gruntowne naukowe opracowanie edytorskie, w tym filologiczne, bibliograficzne, historyczne, interpretacyjne, analityczne, etc.) przekładu na język polski tekstu dzieła „The Uses of Argument”, które należy do najważniejszych osiągnięć światowego piśmiennictwa i charakteryzuje się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Książka zostanie opublikowana w prestiżowym krakowskim wydawnictwie UNIVERSITAS. 


Wnioski zakwalifikowane do finansowania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki - Uniwersalia 2.2 - konkurs 10:

https://www.gov.pl/attachment/989b754f-b5f8-479e-856e-c62b4769feef

Czytaj więcej