10 stycznia 2022 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o udzieleniu dofinansowania dla  projektu badawczego pn. „Supporting and standardizing climate services in Europe and beyond”, który będzie realizowany przez międzynarodowe konsorcjum złożone z 31 podmiotów.

 

Liderem konsorcjum jest Barcelona Supercomputing Center (Hiszpania). Wśród konsorcjantów znajduje się Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, którą reprezentuje pracownik badawczo-dydaktyczny tejże Uczelni oraz Federacji Naukowej WSB-DSW - dr hab. Inż. Adam Jabłoński, prof. WSB. WSB w Poznaniu to jedyny polski podmiot znajdujący się w gronie tego międzynarodowego konsorcjum.

 

Kwota dofinansowania  przeznaczona na realizację projektu badawczego dla całego konsorcjum wyniosła 8 993 608 EUR. Kwota przyznana dla Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu to 77 000 EUR. Czas trwania projektu zaplanowano na 54 miesiące.

 

Projekt ma na celu przeprowadzenie badań, dzięki którym możliwe będzie stworzenie i zagwarantowanie wysokiej jakości usług klimatycznych dla wszystkich sektorów gospodarki i obszarów społecznych. Zaproponowana zostanie taksonomia usług klimatycznych oraz dobre praktyki i wytyczne, aby wypracowywać jak najwyższe standardy tam, gdzie to możliwe.

Projekt skupia się na realizacji trzech zadań:

  • opracowaniu procedur standaryzacyjnych dla usług klimatycznych,
  • zwiększeniu wykorzystania usług klimatycznych o zapewnionej, wysokiej jakości w celu wsparcia adaptacji i łagodzenia zmian klimatycznych,
  • wspieraniu społecznej odpowiedzialności na rzecz poprawy stanu klimatu.

 


Poniżej prezentujemy pełną listę Konsorcjantów, biorących udział w Projekcie:

 

List of participants No

 

Participant Organisation Name

 

Short Name

 

Country

1

Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (Coordinator)

BSC

Spain

2

Fondazione Centro Euro-Mediterraneo Sui Cambiamenti Climatici

CMCC

Italy

3

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut-KNMI

KNMI

Netherlands

4

Sveriges Meteorologiska Och Hydrologiska Institut

SMHI

Sweden

5

Mariene Informatie Service 'MARIS' BV

MARIS

Netherlands

6

Centre Européen De Recherche Et De Formation Avancée En Calcul Scientifique

CERFACS

France

7

Republicki Hidrometeoroloski Zavod Srbije

RHMZ

Serbia

8

Universitaet Bremen

UBremen

Germany

9

Deutsches Klimarechenzentrum Gmbh

DKRZ

Germany

10

University Of Leeds

Univleeds

United Kingdom

11

Helmholtz-Zentrum Hereon Gmbh

HEREON

Germany

12

Met Office

Metoffice

United Kingdom

13

Fraunhofer Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V.

Fraunhofer

Germany

14

Danmarks Tekniske Universitet

DTU

Denmark

15

Ecologic Institut Gemeinnützige Gmbh

ECO

Germany

16

LGI Sustainable Innovation

LGI

France

17

The Climate Data Factory

TCDF

France

18

Organisation Metereologique Mondiale

WMO

Switzerland

19

Wyzsza Szkola Bankowa W Poznaniu

WSB

Poland

20

United Kingdom Research And Innovation

UKRI

United Kingdom

21

Stichting Wageningen Research

WENR

Netherlands

22

Stichting Deltares

DELTARES

Netherlands

23

Fundacion Tecnalia Research & Innovation

TECNALIA

Spain

24

Centar za Promociju Nauke / Center For The Promotion Of Science

CPN

Serbia

25

Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Gmbh - UFZ

UFZ

Germany

26

Climate-KIC Holding BV

Climate-KIC

Netherlands

27

Ramboll SAS France

REH

France

28

Ramboll - Management Consulting

RMC

Belgium

29

Weblyzard Technology Gmbh

WLT

Austria

30

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts

ECMWF

United Kingdom

31

DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

DIN

Germany

 


Prof. nadzw. dr hab. inż. Adam Jabłoński - ekspert z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w szczególności w transporcie kolejowym. Prezes Zarządu firmy OTTIMA plus Sp. z o. o z siedzibą w Katowicach. Wiceprezes Zarządu Południowego Klastra Kolejowego. Audytor wiodący systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem. Doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie modeli biznesu,  strategii, procesów biznesowych i projektów.

Czytaj więcej