Rada Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta nominowała Panią dr Barbarę Muszyńską do stypendium w kategorii Fulbright Senior Award 2021-22 na realizację 5-miesięcznego naukowego projektu badawczego w Texas Woman's University w USA.  Tym samym dr Barbara Muszyńska dołącza do grona prestiżowej międzynarodowej społeczności stypendystów i stypendystek Fulbrighta.

Fulbright Senior Award to program umożliwiający pracownikom polskich instytucji akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w instytucjach goszczących w USA. W czasie pobytu w USA stypendysta realizuje własny projekt badawczy i/lub dydaktyczny w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym, instytucji rządowej lub organizacji pozarządowej. Poza realizacją projektu badawczego, stypendyści mogą również prowadzić zajęcia dydaktyczne.


Temat projektu badawczego brzmi: How do mainstream curricula address the nature of minority cultural diversity?

Cel proponowanych badań jest dwojaki. Pierwszym z nich jest stworzenie kompleksowych, naukowo uzasadnionych ram koncepcyjnych, które pozwoliłyby osobom zajmującym się planowaniem programów kształcenia w pełni wyjaśnić myślenie pedagogiczne leżące u podstaw planowania różnych modeli programów szkolnych odnoszących się do natury różnorodności kulturowej mniejszości narodowych oraz uczniów migrantów. Drugim celem jest umiędzynarodowienie badań nad programami kształcenia. Program szkolny i edukacja powinny obejmować włączanie inności i sprzecznych głosów, stwarzając w ten sposób możliwości krytycznej refleksji. Można to z powodzeniem osiągnąć w międzynarodowym środowisku pracy.


Dr Barbara Muszyńska, doktor nauk humanistycznych (Universidad de Córdoba). Działalność badawczo-dydaktyczna oraz badawczo-rozwojowa Pani doktor w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, ma na celu połączenie różnych dydaktyk przedmiotowych wraz z dydaktykami języków obcych w kontekście edukacji dwu i wielojęzycznej w celu wypracowywania nowych form kształcenia międzyprzedmiotowego.

W ostatnim czasie ukazało się pierwsze na polskim rynku kompendium dla nauczycieli wykorzystujących CLIL w nauczaniu dwujęzycznym, pt. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe. Content and Language Integrated Learning (CLIL). (Barbara Muszyńska, Katarzyna Papaja, PWN, 2019). Dr Muszyńska jest również autorką dwóch programów nauczania języka angielskiego pt. SOFT-CLIL Język Angielski I etap edukacyjny oraz II.1 etap edukacyjny, które są dostępne na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE, 2019). Jest też akredytowanym egzaminatorem Cambridge do egzaminów ustnych oraz Pearsona do egzaminów PTE General. Jest współautorką kursu językowego dla dzieci Footprints, wydawnictwa Pearson. Z pasją tworzyła również materiały edukacyjne (ELT) dla Wydawnictwa Macmillan.

 

 

Czytaj więcej