Dnia 14 maja 2021 roku odbyło się coroczne Spotkanie Dyscyplin Naukowych organizowane przez Federację Naukową WSB-DSW. Spotkanie było przeprowadzone w całości w formie elektronicznej. Głównym celem spotkania było omówienie aktualnych działań Federacji Naukowej oraz przygotowań do zbliżającej się ewaluacji jakości działalności naukowej. W Spotkaniu udział wzięło ponad 120 uczestników z kadry pracowniczej Uczelni oraz pracowników badawczo-dydaktycznych z dyscyplin naukowych: Ekonomia i Finanse, Językoznawstwo, Nauki o Zarządzaniu i Jakości, Pedagogika oraz Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach.

W ramach spotkań w dyscyplinach omówione zostały najważniejsze elementy dotyczące kryteriów ewaluacji w poszczególnych dyscyplinach naukowych. W agendzie przewidziano również miejsce na dyskusję i omówienie przyszłych projektów, a także przedstawienie wyników badań już zrealizowanych.

Kolejne spotkanie z pracownikami Federacji Naukowej WSB-DSW przewidziane jest jesienią podczas Forum Nauki – konferencji organizowanej w ramach grupy TEB Akademia. Jest to spotkanie władz naukowo-dydaktycznych wszystkich uczelni – jednostek uczestniczących i stowarzyszonych, naczelnej kadry Federacji oraz pracowników naukowych i administracyjnych uczelni.

Czytaj więcej