Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), sporządził wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, uwzględniając projekt wykazu opracowany przez Komisję Ewaluacji Nauki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U.
 z 2020 r. poz. 349).

Wprowadzone zmiany dotyczą trzech obszarów. Pierwszym z nich jest zwiększenie liczby punktów przypisanych 96 czasopismom naukowym, w tym zwiększenia punktacji do 40 punktów czasopismom z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych ujętym w bazie Web of Science lub Scopus. Oprócz tego zostały dodane 5 nowych czasopism, a 8 z istniejących otrzymało korektę tytułów.

Pełny wykaz czasopism naukowych znajduje się w odnośniku poniżej.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Czytaj więcej