Pracownik badawczo-dydaktyczny Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu dr hab. prof. DSW Paweł Rudnicki został laureatem nagrody naukowej imienia Profesor Ireny Lepalczyk w konkursie organizowanym przez Łódzkie Towarzystwo Naukowe, wraz z dr Marzanną Pogorzelską, za pracę badawczą z obszaru pedagogiki społecznej pod tytułem:

„Przecież jesteśmy! Homofobiczna przemoc w polskich szkołach narracje gejów i lesbijek”

Oficyna Wydawnicza „Impuls”, OpoleWrocław 2020.

Monografia jest interdyscyplinarną analizą homofobicznej przemocy oraz wielowymiarowego oporu uczniów i ich emancypacji. W pracy autorzy ukazują funkcjonowanie społeczności LGBT w kontekście społeczno-kulturowym, skupiając uwagę na istniejące zagadnienia homofobii, heteroseksizmu czy heteronormatywności.


„Koncentracja na perspektywie uczniowskiej, interdyscyplinarność, ukazanie skomplikowanych mechanizmów tworzących homofobiczny klimat szkoły, ale także propozycje działań interwencyjnych to cechy publikacji, które sprawiają, że wykracza ona poza opis i interpretację sytuacji, stając się głosem rzecz zmiany społecznej” abstrakt monografii.


Do konkursu organizowanego przez Zarząd Łódzkiego Towarzystwa Naukowego można zgłaszać prace autorskie opublikowane nie później, niż dwa lata przed rokiem, w którym przyznawana jest nagroda. Prace zgłaszane są przez członków Kapituły nagrody oraz jej laureatów, jednostki organizacyjne uczelni wyższych i placówek badawczych, a także organy kolegialne stowarzyszeń naukowych.

Więcej o konkursie mogą Państwo Przeczytać na stronie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Czytaj więcej