Prof. DSW dr hab. Beata Sierocka pełni od 2008 roku funkcje dziekana Wydziału Nauk Społecznych i Dziennikarstwa w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. W działalności badawczo-dydaktycznej specjalizuje się w filozofii komunikacyjnej, transcendentalno-pragmatycznej i krytyczno-hermeneutycznej. Popełniona przez Panią Profesor monografia pod tytułem „Communicating Aggression in a Megamedia World” ukazała się w prestiżowym wydawnictwie Routledge.

Routledge  jest globalnym wydawcą książek akademickich, czasopism i zasobów internetowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Wydawnictwo założone w 1836 roku publikowało dzieła największych myślicieli i uczonych ostatnich stu lat, w tym Adorno, Einsteina, Russella, Poppera, Wittgensteina, Junga, Bohma, Hayeka, McLuhana, Marcuse'a i Sartre'a.


Naczelna intencja wydanej książki to ujawnienie, że w dobie kultury megamedialnej agresja i przemoc komunikacyjna stanowią najwyższe (w istocie „śmiertelne”) zagrożenie dla fundamentalnej formy społecznej egzystencji, jaką jest wspólnota komunikacyjna.

Zadania, jakie stawia sobie praca, sprowadzają się więc ostatecznie do tego, by jednoznacznie zdiagnozować zagrożenie, jakim dla egzystencji realnej wspólnoty komunikacyjnej są zjawiska agresji megamedialnej, by zrozumieć ich specyfikę i nadzwyczajną rangę, a jednocześnie ujawnić te spośród warunkujących je aspektów, które w pewnym choćby stopniu poddają się naszej ingerencji – a więc mogą być świadomie przez nas korygowane. Intelektualnych narzędzi do obrony przed destrukcyjną siłą agresji megamedialnej będzie nam dostarczyć musiała – jak sugeruje ostateczna konkluzja pracy – krytyczno-normatywna teoria komunikacji medialnej, której konstrukcję trzeba będzie oprzeć na projekcie współodpowiedzialności społecznej oraz na modelu etyki współodpowiedzialności.

- Pełny opis dzieła znajduje się na stronie poświęconej twórczości prof. Beaty Sierockiej www.racjonalnosckomunikacyjna.pl.


 

Czytaj więcej