W czerwcu 2021 roku zakończyła się kolejna edycja Programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej - Granty Interwencyjne NAWA, przyznając granty naukowcom z 10 uczelni. Celem programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych oraz mobilności naukowców, podejmowanych reakcji na ważne, nagłe i nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.

Granty Interwencyjne NAWA są przeznaczone na projekty dotyczące aktualnych wyzwań naukowych. Wśród beneficjentów widać stanowczy nacisk na badania związane z pandemią i jej konsekwencjami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi.


„Niewątpliwie jednym z takich globalnych wyzwań jest obecnie walka z pandemią i jej konsekwencjami zdrowotnymi, ekonomicznymi i społecznymi.

Dlatego też najwięcej dofinansowanych przez NAWA projektów dotyczy COVID-19. Reprezentują one szerokie spektrum badań naukowych: od nauk medycznych i o zdrowiu, poprzez edukację, po ekonomię.”

- mówi dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska.


Wśród laureatów dwóch ostatnich edycji znaleźli się przedstawiciele Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. W najświeższej edycji grantobiorcą został zespół badawczy, którego głównym koordynatorem jest dr Karolina Oleksa-Marewska. Tytuł projektu to „Kultura organizacyjna i klimat organizacyjny dla efektywnej pracy zdalnej: wpływ czynników organizacyjnych na retencję, dzielenie się wiedzą oraz dobrostan pracowników zdalnych w świetle pandemicznych i postpandemicznych wyzwań zarządczych”. Współpraca w kontekście prowadzonych badań zawiązana zostanie z 10 partnerami zagranicznymi z: USA, Norwegii, Hiszpanii, Francji, Turcji, Hong-Kongu, Malezji, Singapuru, Tajwanu i Wielkiej Brytanii.

W poprzedniej edycji jednym z dziesięciu wybranych projektów był projekt zespołu pod przewodnictwem prof. Piotra Mikiewicza, z obszaru edukacji w czasach pandemii zatytułowany: „Wyłaniająca się nowa kultura szkoły oraz jej potencjalne konsekwencje w kontekście edukacji zdalnej w czasie pandemii COVID-19”. Celem badań jest przyjrzenie się procesowi zmiany kultury szkoły pod wpływem edukacji zdalnej w czasie pandemii COVID-19 w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Naukowcy zamierzają przyjrzeć się m.in. interakcji ucznia z nauczycielem w nowej wirtualnej szkolnej rzeczywistości, uczestnictwu rodziców w e-learningu, a także zbadać proces edukacji zdalnej pod kątem edukacyjnych nierówności wynikających ze statusu społecznego rodzin.

 

Czytaj więcej