Z końcem marca 2021 r. Dolnośląska Szkoła Wyższa została przyjęta do grona sygnatariuszy międzynarodowej deklaracji Magna Charta Universitatum. Jej społeczność to prawie 1000 uczelni z całego świata, w tym uniwersytety amerykańskie i europejskie oraz około 30 jednostek z Polski. Dolnośląska Szkoła Wyższa dołącza do tego grona, potwierdzając tym samym swój akademicki profil. Uroczyste przyjęcie w poczet sygnatariuszy odbyło się w czerwcu.   

Magna Charta Universitatum to deklaracja, która została podpisana w 1988 roku. Jest potwierdzeniem najważniejszych zasad, stanowiących fundamenty misji uniwersyteckich. Do zasad tych zalicza się niezależność moralną i intelektualną, nierozłączność funkcji badawczej i dydaktycznej oraz swoboda poszukiwawcza wiedzy i debat z otwartością i tolerancją. Na całym świecie wzrosła liczba i różnorodność studentów poszukujących wykształcenia uniwersyteckiego, podobnie jak ich powody i oczekiwania ich rodzin i społeczności.

Zasady przedstawione w Magna Charta Universitatum są dziś tak samo aktualne jak w 1988 roku i stanowią niezbędny warunek wstępny postępu człowieka poprzez dociekania, analizy i rozsądne działania. Uniwersytety uznają, że mają obowiązek angażować się i odpowiadać na aspiracje i wyzwania świata oraz społeczności, którym służą, aby przynosić korzyści ludzkości i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju.

Podpisując Magna Charta Universitatum 2020  uniwersytety deklarują swoje zobowiązanie do przestrzegania pierwotnej deklaracji oraz do przestrzegania i rozwijania wymienionych powyżej Zasad, Wartości i Obowiązków, do wzmocnienia roli uniwersytetów w ochronie planety i promowaniu zdrowia, dobrobytu i oświecenia wokół świata.

Aplikacja Dolnośląskiej Szkoły Wyższej została zaakceptowana przez Radę Zarządzającą Magna Charta Observatory w Bolonii, uzyskała też poparcie uniwersytetów w Ołomuńcu (Republika Czeska) i Roskilde (Dania) oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Czytaj więcej