Dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB, pracownik badawczo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu otrzymał finansowanie w konkursie Beethoven Classic 4, organizowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) wraz z niemiecką agencją Deutsche Forschungshemeinschaft (DFG). Listy rankingowe opublikowane 18 października 2021 r. przedstawiają 15 zakwalifikowanych, polsko-niemieckich projektów badawczych.  

Projekt badawczy prof. Krzysztofa Safina nosi tytuł:

„Modele biznesu przedsiębiorstw rodzinnych: Rodzina jako zasób strategiczny na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego i w różnych uwarunkowaniach ekonomicznych.

Badania porównawcze Polski i Niemiec”.

Projekt odnosi się do specyfiki funkcjonowania firm rodzinnych. Studia przypadków wybranych sześciu firm rodzinnych będą miały na celu wskazanie wzorców, podobieństw oraz różnic wynikających ze specyfiki prowadzonego przedsiębiorstwa.

Kwota uzyskana na przeprowadzenie projektu wynosi 598 364 zł.

Konkurs Beethoven Classic 4 opiera się na merytorycznej ocenie wniosków polsko-niemieckich projektów badawczych. Do konkursu zostały zaakceptowane 67 wnioski, z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce. Całkowita wysokość środków uzyskanych w konkursie Beethoveen Classic 4 wyniosła 10,2 mln zł. Pozostałe projekty zakwalifikowane do finansowania znajdują się na stronie NCN.


Dr hab. Krzysztof Safin, prof. WSB jest ekspertem w zakresie działalności firm sektora MSP ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia przedsiębiorstw rodzinnych oraz aktywizacji ekonomicznej i przedsiębiorczości osób młodych. Prof. Krzysztof Safin jest autorem licznych publikacji i komentarzy eksperckich związanych z powyższą tematyką. Jest Dyrektorem Centrum Biznesu Rodzinnego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, a także inicjatorem i organizatorem dolnośląskiego Kongresu Firm Rodzinnych we Wrocławiu. Więcej informacji na temat dorobku naukowego Profesora mogą Państwo znaleźć na stronie Ekspertów WSB.


 

 

 

Czytaj więcej